واریز شناسه دار در فرهاد اکسچنج

واریز شناسه دار ریال در سایت فرهاد اکسچنج

همانطور که می دانید، برای خرید در سایت https://farhad-exchange.com نیاز است که پرداخت ریالی خود را از طریق درگاه بانکی یا بالانس ریالی خود انجام

Read More »

بررسی امواج الیوت و مبانی آن

امواج الیوت و مبانی بررسی آن در سبک کلاسیک تحلیل تکنیکال، شیوه‌های مختلفی برای بررسی تحرکات قیمت وجود دارد. یکی از پرکاربردترین آن‌ها، بررسی امواج

Read More »

چرخه روانشناسی بازار

در شروع بپردازیم به تعریف ابتدایی روانشناسی بازار. روانشناسی بازار به طور ساده بیان‌گر آن است که نوسانات قیمتی بازار، تحت تاثیر وضعیت احساسی و

Read More »

بررسی امواج الیوت و مبانی آن

امواج الیوت و مبانی بررسی آن در سبک کلاسیک تحلیل تکنیکال، شیوه‌های مختلفی برای بررسی تحرکات قیمت وجود دارد. یکی از پرکاربردترین آن‌ها، بررسی امواج

Read More »

چرخه روانشناسی بازار

در شروع بپردازیم به تعریف ابتدایی روانشناسی بازار. روانشناسی بازار به طور ساده بیان‌گر آن است که نوسانات قیمتی بازار، تحت تاثیر وضعیت احساسی و

Read More »