تحلیل الیوت در فرهاد اکسچنج

تحلیل الیوت

همانطور که می‌دانید، بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان با روش‌های مختلف تحلیل کرد. در سراسر دنیا، تحلیلگرانی که این تحلیل‌ها را ارائه می‌کنند، خود به

Read More »
انواع شکاف‌های قیمتی

شکاف‌ قیمتی در تحلیل تکنیکال

علاوه بر «آرايش‌های برگشتی» و «آرايش‌های باثبات»، نوع ديگری از آرايش‌ها در نمودارهای قيمت شكل می‌گيرند كه بر اساس «شکاف‌» بين قيمت‌ها قرار دارند. «شکاف‌»،

Read More »
آرايش‌های باثبات

آرايش‌های باثبات

آرايش‌های باثبات هنگامی تشكيل می‌شوند كه قيمت اوراق بهادار، به سرعت بالا و پايين رود و به سطحي برسد كه عرضه و تقاضای موجود اين

Read More »
آرايش‌های تحليل تكنيكی 2

آرايش‌های تحليل تكنيكی 2

در این مقاله به ادامه معرفی آرايش‌های تحليل تكنيكی می‌پردازیم. در قسمت قبل به مباحثی مانند نحوه ایجاد آرایش‌های مختلف در نمودار سهام، آرایش های

Read More »
آرايش‌های اصلی در تحليل تكنيكی

آرايش‌های اصلی در تحليل تكنيكی

در این مقاله به معرفی آرايش‌های تحليل تكنيكی می‌پردازیم. قیمت‌ها در بورس، با روند‌های مشخصی حركت می‌كنند كه هر یک، تعاريف و دوره‌های زمانی مشخصی

Read More »
نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، جزو معمول‌‌ترين و رايج‌ترين نمودارهايی است كه تكنسين‌ها به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌دهند. در نمودار میله‌ای، يک خط عمودی وجود دارد

Read More »
تحلیل الیوت در فرهاد اکسچنج

تحلیل الیوت

همانطور که می‌دانید، بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان با روش‌های مختلف تحلیل کرد. در سراسر دنیا، تحلیلگرانی که این تحلیل‌ها را ارائه می‌کنند، خود به

Read More »
انواع شکاف‌های قیمتی

شکاف‌ قیمتی در تحلیل تکنیکال

علاوه بر «آرايش‌های برگشتی» و «آرايش‌های باثبات»، نوع ديگری از آرايش‌ها در نمودارهای قيمت شكل می‌گيرند كه بر اساس «شکاف‌» بين قيمت‌ها قرار دارند. «شکاف‌»،

Read More »
آرايش‌های باثبات

آرايش‌های باثبات

آرايش‌های باثبات هنگامی تشكيل می‌شوند كه قيمت اوراق بهادار، به سرعت بالا و پايين رود و به سطحي برسد كه عرضه و تقاضای موجود اين

Read More »
آرايش‌های تحليل تكنيكی 2

آرايش‌های تحليل تكنيكی 2

در این مقاله به ادامه معرفی آرايش‌های تحليل تكنيكی می‌پردازیم. در قسمت قبل به مباحثی مانند نحوه ایجاد آرایش‌های مختلف در نمودار سهام، آرایش های

Read More »
آرايش‌های اصلی در تحليل تكنيكی

آرايش‌های اصلی در تحليل تكنيكی

در این مقاله به معرفی آرايش‌های تحليل تكنيكی می‌پردازیم. قیمت‌ها در بورس، با روند‌های مشخصی حركت می‌كنند كه هر یک، تعاريف و دوره‌های زمانی مشخصی

Read More »
نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، جزو معمول‌‌ترين و رايج‌ترين نمودارهايی است كه تكنسين‌ها به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌دهند. در نمودار میله‌ای، يک خط عمودی وجود دارد

Read More »