فرهاد اکسچنج و مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین!

فرهاد اکسچنج

فرهاد اکسچنج و مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی

⚡️کاربران گرامی لطفا توجه بفرمایید⚡️ ☘️ دوره ی آموزش بلاکچین و تحلیل کریپتوها در چهار روز هفته: دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه منتشر می شود. در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه انتشار دروس و تحلیل های جدید نداریم.

تحلیل ها و سیگنال ها صرفا جنبه آموزشی دارند و ما هیچ گونه مسئولیتی در مقابل سود یا زیان شما قبول نمی کنیم.تحلیل ها رایگان هستند.با ریسک خود استفاده کنید.

فرهاد اکسچنج و مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها

⚪️ جلسه اول 👇🏻

✏️ در قسمت اول آموزشی در رابطه با تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و قیمت بیت کوین صحبت کردیم. همچنین به تحلیل قیمت بیت کوین بر روی نرم افزار ELLIOTT پرداختیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت اول جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت اول جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها – آپارات
قسمت اول جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه دوم 👇🏻

✏️ در قسمت دوم در رابطه با عوامل بنیادی موثر بر قیمت بیت کوین صحبت کردیم. همچنین توضیح دادیم BITCOIN HALVING چیست و چه تاثیری بر قیمت بیت کوین دارد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها – آپارات
قسمت دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سوم 👇🏻

✏️ در قسمت سوم به آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها به ویژه بیت کوین به عنوان ارز مادر کریپتوکارنسی پرداختیم. همچنین گفتیم به هیچ عنوان وجه سرمایه از کسی قبول نکنید.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها – آپارات
قسمت سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه چهارم 👇🏻

✏️ در قسمت چهارم در رابطه BITCOIN HALVING و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین توضیحات بیشتری دادیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه پنجم 👇🏻

✏️ در جلسه پنجم در رابطه با QUANTITATIVE EASING و QUANTITATIVE HARDENING صحبت کردیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه ششم 👇🏻

✏️ در جلسه ششم در رابطه با مفهوم SAFE HAVEN صحبت کردیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه هفتم 👇🏻

✏️ در جلسه هفتم بررسی کردیم که آیا کریپتوکارنسی ها می توانند SAFE HAVEN باشند یا خیر؟

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه هشتم 👇🏻

✏️ در جلسه هشتم در رابطه با تحلیل تکنیکی و بنیادی صحبت کردیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه نهم 👇🏻

✏️ در این جلسه به بررسی ضرر و زیان و ریسک در بازار پرداختیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه دهم 👇🏻

✏️ در این جلسه به ادامه ی مبحث ضرر و استاپ لاس و مفهوم لوریج پرداختیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت دهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت دهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – آپارات
قسمت دهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه یازدهم 👇🏻

✏️ در جلسه یازدهم مفهوم روح سرمایه داری را بررسی کردیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت یازدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت یازدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – آپارات
قسمت یازدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه دوازدهم 👇🏻

✏️ در جلسه دوازدهم به ادامه مبحث جلسه گذشته یعنی روح سرمایه داری پرداختیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت دوازدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت دوازدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – آپارات
قسمت دوازدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سیزدهم 👇🏻

✏️ در جلسه سیزدهم به این سوال پاسخ می دهیم که آیا کریپتوکارنسی ها و بلاک چین حباب هستند؟

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سیزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سیزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – آپارات
قسمت سیزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه چهاردهم 👇🏻

✏️ در جلسه چهاردهم به بررسی مفهوم زمان پول است به عنوان یکی از مهترین ویژگی های اخلاق سرمایه داری می پردازیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت چهاردهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت چهاردهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – آپارات
قسمت چهاردهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه پانزدهم 👇🏻

✏️ در جلسه پانزدهم در رابطه با مفهوم SURVIVAL BIAS صحبت می کنیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت پانزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت پانزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت پانزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه شانزدهم 👇🏻

✏️ در جلسه شانزدهم به معرفی نرم افزار ELWAVE و نحوه وارد کردن داده های بازار کریپتوکارنسی در این نرم افزار خواهیم پرداخت.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت شانزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت شانزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت شانزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه هفدهم 👇🏻

✏️ در جلسه هفدهم به سوالاتی در رابطه با مصرف انرژی در بلاک چین پاسخ خواهیم داد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت هفدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت هفدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت هفدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه هجدهم 👇🏻

✏️ در جلسه هجدهم به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا بالاخره دولت ها جلوی بلاک چین و کریپتوها را خواهند گرفت؟

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت هجدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت هجدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت هجدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه نوزدهم 👇🏻

✏️ در جلسه نوزدهم به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا بلاک چین سبب از بین رفتن خدمات واسطه گری خواهد شد؟

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت نوزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت نوزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت نوزدهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیستم 👇🏻

✏️ در جلسه بیستم به ادامه مبحث جلسه گذشته و پاسخ به سوال آیا بلاک چین سبب از بین رفتن خدمات واسطه گری خواهد شد خواهیم پرداخت.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیستم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیستم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیستم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و یکم 👇🏻

✏️ در جلسه بیست و یکم در رابطه با حدود و ثغور تحلیل تکنیکی صحبت کردیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و یکم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و یکم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و یکم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و دوم 👇🏻

✏️ در جلسه بیست و دوم در رابطه با روندها و تصحیح ها در بازار سرمایه صحبت کردیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و سوم 👇🏻

✏️ در جلسه بیست و سوم در رابطه با بورس تهران و روش سریع یادگیری نحوه ی تحلیل بازار صحبت کرده ایم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و چهارم 👇🏻

✏️ آیا بلاک چین با حفظ حریم خصوصی در تضاد است؟

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و پنجم 👇🏻

✏️ در جلسه بیست و پنجم مقدمه ای بر ماینینگ بیت کوین را آموزش خواهیم داد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و ششم👇🏻

✏️ در جلسه بیست و ششم در رابطه با تکنولوژی بلاک چین و GPT ها صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و هفتم👇🏻

✏️ در این جلسه در رابطه با فقر و سیکل معیوب روش های سریع التاثیر صحبت می کنیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و هشتم 👇🏻

✏️ در این جلسه در رابطه با بلاک چین به عنوان یک تکنولوژی GPT صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه بیست و نهم 👇🏻

✏️ در جلسه بیست و نهم در رابطه با والت ها و ایجاد حساب در کریپتوکارنسی ها صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت بیست و نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت بیست و نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت بیست و نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی ام 👇🏻

✏️ بحث این جلسه در باب مصوبه ی جدید مجلس و ممنوعیت کریپتوها می باشد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی ام جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی ام جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی ام جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و یکم 👇🏻

✏️ در جلسه سی و یکم در رابطه با آشنایی با کیف پول یا ولت در رمز ارزها صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و یکم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و یکم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و یکم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و دوم 👇🏻

✏️ در این جلسه درباره ی والت های آنلاین کریپتوکارنسی صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و دوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و سوم 👇🏻

✏️ در این جلسه درباره ی والت های موبایلی کریپتوکارنسی صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و سوم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و چهارم 👇🏻

✏️ در جلسه سی و چهارم در رابطه با والت های دسکتاپی کریپتوکارنسی صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و چهارم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و پنجم 👇🏻

✏️ در این جلسه در باب گزارش جدید گلدمن ساکس علیه بیت کوین بحث خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و پنجم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و ششم 👇🏻

✏️ در جلسه سی و ششم در رابطه با مفهوم medium of exchange صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و ششم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و هفتم 👇🏻

✏️ در این جلسه در باب حضور مهندسان جوان در بازار سرمایه صحبت خواهیم کرد.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و هفتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و هشتم👇🏻

✏️ در جلسه سی و هشتم در رابطه با طرح پانزی – کلاهبرداری شیرین دسته جمعی صحبت می کنیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و هشتم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ جلسه سی و نهم👇🏻

✏️ در جلسه سی و نهم در رابطه با مفهوم ذخیره ارزش صحبت می کنیم.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی به یکی از لینک های زیر مراجعه کنید:
قسمت سی و نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج – یوتیوب
قسمت سی و نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتوها – آپارات
قسمت سی و نهم جلسه آموزشی بلاک چین و تحلیل کریپتو ها-وبلاگ

⚪️ همچنین می توانید متن هر جلسه را در لینک زیر مطالعه کنید 👇🏻
مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین در وبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *