نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، جزو معمول‌‌ترين و رايج‌ترين نمودارهايی است كه تكنسين‌ها به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌دهند. در نمودار میله‌ای، يک خط عمودی وجود دارد كه از پايين‌ترين قيمت تا بالاترين قيمت سهام در يك دوره زمانی مشخص، رسم می‌گردد. خط  افقی در سمت راست اين خط عمودی، قيمت بسته شدن سهام را نشان می‌‎دهد.

لینک‌های مفید
کلیک کنید – نمودارها در تحليل تكنيكی 

رسم نمودار میله‌ای

رسم نمودار میله‌ای همان‌طور كه در شكل 8 نشان داده شده، بسيار راحت است. محور عمودی به قيمت‌ها اختصاص دارد (با مقياس مربوط به خود) و محور افقی، زمان است كه می‌تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غيره باشد. براي هر دوره زمانی، قيمت بالا، پايين ‌و اختتام (بسته شدن) رسم می‌گردد. قيمت افتتاح (باز شدن) معمولاً در نمودارهای «كالا» كاربرد دارد، با اين‌ حال استفاده از آن در نمودار «سهام» غيرمعمول نيست. خطی عمودی، اين قيمت‌ها را به‌هم متصل می‌كند. «تيك‎»های افقی به سمت چپ و راست نيز به‌ترتيب، قيمت‌های باز شدن و بسته شدن سهام را نشان می‌‌دهند.

 

لینک های مفید:
صرافی آنلاین

نمودارروزانه سهم گروه صنعتی سديد

 نمودارهفتگي سهم گروه صنعتی سديد

نمودارماهانه سهم گروه صنعتی سديد

مثال 1: سهام پتروشيمی اراک در تاريخ 26/1/83 مشخصات زير را داشت:

1- قيمت باز شدن (قيمت بسته شدن روز قبل سهم): 6540 ريال

2- قيمت پايين (پايين‎ترين قيمت در روز): 6354 ريال

3- قيمت بالا (بالاترين قيمت در روز): 6867 ريال

4- قيمت بسته شدن (روز جاری): 6684 ريال

بنابراين، نمودار میله‌ای به‌صورت شكل 8 در می‌آيد:

نمودار میله‌ای سهام پتروشيمی اراک در تاريخ 26/1/83

نمودارها از هر نوعی كه باشند، به سه صورت بايد قابل دسترس باشند. روزانه، هفتگي و ماهيانه. نمودار ماهيانه، روند كلی سهام را در بلند مدت نشان می‌‎‌دهد. نمودار هفتگی، روند ميان مدت و نمودار روزانه، روند كوتاه مدت سهام را نشان می‌دهد. بسياری از تكنسين‌ها ابتدا روند بلند مدت و ميان مدت را درنظر می‌‌گیرند و در كنار آن، از خريد و فروش‌های كوتاه مدت، سودهای كلان عايد خود می‌‌سازند. توجه كنيد كه حتي اگر سهامی در بلند مدت روند نزولی داشته باشد نيز می‌تواند در معاملات كوتاه مدت و نوسان‌گيری، سودآور باشد.

مثال 2: اطلاعات قيمت سهام پتروشيمی اراک از 2/2/83 تا 31/3/83 را كه دوره زمانی دو ماهه‌ای است، مطابق جدول 1-2 درنظر بگيريد.

جدول1-2- اطلاعات قيمت سهام پتروشيمي اراك از 2/2/83 تا 31/3/83
بسته شدن پايين بالا تاريخ
7094 7026 7200 2/2/83
7204 7178 7448 5/2/83
7332 7332 7560 6/2/83
7328 7073 7400 7/2/83
7275 7121 7299 8/2/83
7216 6912 7249 13/2/83
7185 6880 7450 14/2/83
7221 7160 7399 15/2/83
7218 7200 7250 16/2/83
7200 7001 7218 19/2/83
7170 6920 7170 20/2/83
7128 6812 7200 21/2/83
7112 6772 7112 22/2/83
7079 6954 7110 23/2/83
7111 7033 7249 26/2/83
7111 7060 7163 27/2/83
7090 6900 7111 28/2/83
7043 6898 7043 29/2/83
7038 6921 7099 30/2/83
702 6850 7022 2/3/83
7000 6878 7000 3/3/83
7041 6850 7200 4/3/83
7145 7132 7347 5/3/83
7216 7216 7351 6/3/83
7368 7298 7576 9/3/83
7475 7400 7736 10/3/83
7450 7354 7500 11/3/83
7450 7350 7499 12/3/83
7449 7400 7480 13/3/83
7478 7353 7590 16/3/83
7689 7539 7798 17/3/83
7979 7688 8073 18/3/83
8253 8073 7314 19/3/83
8322 8253 8403 20/3/83
8253 7998 8366 23/3/83
8167 7850 8250 24/3/83
8059 7800 8100 25/3/83
8054 7970 8100 26/3/83
7966 7750 7979 27/3/83
7942 7700 8020 30/3/83
7815 7545 7947 31/3/83

طبق اطلاعات مندرج در جدول 1-2، نمودار تغييرات قيمت سهام پتروشيمی اراک از 2/2/83 تا 31/3/83 به‌صورت شكل 9 خواهد بود.

هرگاه ديديد كه حجم روزانه يک سهم، به نحو مشخصی بالا رفت و نمودار حجم، هرمی شد، اين سهم را براي بلند مدت در پرتفوی خود قرار دهيد. زيرا حجم بالا، نشانه «برگشت كليدی» است و برگشت‌‎های كليدی معمولاً به‌سمت بالا هستند. براي تشخيص صعودی يا نزولی بودن يک برگشت كليدی كافی است به قيمت سهم پس از تشكيل آرايش دقت كرد. اگر قيمت صعود كرد برگشت صعودی و اگر نزول كرد برگشت نزولی است.

نمودار روزانه قيمت سهام پتروشيمی اراک ظرف دو ماه از 2/2/83 تا 31/3/83

مقياس‌‎های حسابی و لگاريتمی

در نمودار ميله‎‌ای، محور افقی (محور xها) زمان و محور عمودی (محور yها) قيمت است. بنابراين، در هر نمودار،‌ خط افقی نمايشگر زمان و خط عمودی نمايشگر قيمت است. مقياس محور عمودی محور قيمت می‌‎تواند به‌‎صورت حسابی يا لگاريتمی درنظر گرفته شود. اما فرق بين اين دو مقياس چيست؟ كدام يک بهتر است؟

فرق بين مقياس حسابی و لگاريتمی به زبان ساده اين است كه در مقياس حسابی، فاصله بين دو واحد قيمت در طول محور ثابت است. يعني فاصله بين قيمت 10 تا 20، همان فاصله بين 20 تا 30 است و الي آخر. اما در مقياس لگاريتمی، فاصله بين دو واحد قيمت، براساس نسبت آن دو، تغيير می‌‎‌کند. براي مثال فاصله 10 تا 20 با فاصله بين 20 تا 30 متفاوت است. در اولی، افزايش 100 درصد و در دومی، 50 درصد است. اما فاصله 10 تا 20 با فاصله 20 تا 40 مساوی است، چون در هر دو، افزايش 100 درصد است.

شكل‌‎های 10 و 11 نمودار قيمت سهام شركت «توسعه صنايع بهشهر» را با دو مقياس حسابی و لگاريتمی نشان می‌دهند. در اين كتاب، از مقياس‌های حسابی استفاده كرده‌ايم تا نمودارها، سازگار باشند.

حجم

حجم معاملات (تعداد سهام معامله شده)‌براي هر دوره زمانی، معمولاً در پايين نمودار قيمت نمايش داده می‌‎شود. حجم معاملات در هر دوره (روز، هفته، ماه و  غيره) به‌صورت میله‌ای عمودی در پايين نمودار قيمت نشان داده می‌شود.

هرقدر طول ميله‎ حجم بيشتر باشد، حجم معاملات در آن زمان بيشتر بوده است. نمودار قيمت به همراه حجم معاملات سهام شركت «توسعه صنايع بهشهر» در شكل 12 نمايش داده شده است. درباره اهميت حجم در تحليل تكنيكی در دروس بعدی صحبت خواهيم كرد.

تهيه و تنظيم نمودار میله‌ای

تهيه نمودار به‌صورت دستی، كاری وقت‌گير و طاقت فرساست، به‌خصوص اگر حجم داده‌ها زياد باشد، عملی غيرممكن به‌نظر می‌رسد. بنابراين، استفاده از تكنولوژی نوين و كامپيوتر بهترين كاراست.

خودآزمایی – پرسش‌های درست يا نادرست

 

لینک های مفید:
خرید بیت کوین

 

درست يا نادرست بودن هر يک از عبارت‌های زير را تعيين كنيد:

 • نمودار میله‌ای سهام، تنها قيمت بسته شدن و حجم را براي هر دوره زمانی نشان می‌دهد.
 • نمودار میله‌ای ماهيانه اغلب برای تعيين روندكوتاه مدت قيمت سهام بكار می‌رود.
 • روی نمودار میله‌ای، خط كوتاه افقی در سمت راست ميله عمودی (كه قيمت‌های بالا و پايين را به هم متصل می‌كند) قيمت بسته شدن دوره را نشان می‌دهد.
 • اگر در نمودار میله‌ای هفتگی، اطلاعات قيمتی يكسانی مورد استفاده قرار گيرد، بيانگر نسخه فشرده شده نمودار روزانه است.
 • وقتی كه مقياس عمودی روي نمودار میله‌ای لگاريتمی باشد، فاصله بين 10 تا 20 و 20 تا 30 مساوی است.
 • نرم‌افزارهای تحليل تكنيكی كه در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گيرند، در بازار ايران نيز قابل استفاده هستند.

پاسخ‌ها

 • نادرست. نمودار میله‌ای سهام، قيمت بالا، پايين و بسته شدن را برای هر دوره زمانی نشان می‌دهد. علاوه بر اين، حجم معمولاً در پايين نمودار ميله‌‎ای سهام رسم می‌گردد.
 • نادرست. از نمودار میله‌ای ماهيانه معمولاً برای تحليل بلند مدت سهام استفاده می‌شود. براي تحليل كوتاه مدت سهام از نمودارهای ميله‌‌ای ساعتی و روزانه استفاده می‌شود.
 • درست.
 • درست
 • نادرست. در مقياس حسابی، فاصلة بين 10 تا 20 و 20 تا 30 مساوی است. در مقياس لگاريتمی، فاصله بين 20 تا 30 نصف فاصله بين 10 تا 20 است، زيرا سهام 50 درصد افزايش يافته، در حالی كه از 10 تا 20 سهام 100 درصد افزايش يافته است.
 • درست. اکثر نرم‌‎افزارهای خارجی با بازار ايران هماهنگی دارند. زیرا اکثر این نرم افزارها امکان وارد کردن داده های متنی را دارند.
کتاب تحلیل تکنیکی مقدماتی، به تالیف و ترجمه دکتر امیرعباس کنی با اقتباس از کتاب تحلیل تکنیکی نوشته توماس مایرز تهیه گردیده است. از این پس، این کتاب در قالب مجموعه مقالات آموزشی در وبلاگ فرهاد اکسچنج منتشر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *